Fókuszban a szöveg

Fordítás, lektorálás, kapcsolódó szolgáltatások

Cégünk alapvetően angol és német nyelvű műszaki vagy egészségügyi szövegek magyar nyelvre való lefordításával, lektorálásával, valamint az ehhez kapcsolódó szöveggondozási feladatokkal foglalkozik.

Emellett egyedi igény és megegyezés alapján más feladatokat is vállalunk – ilyen lehet például a reklámvideók szöveghosszának optimalizálása vagy egy honlap helyesírási szempontból való átvizsgálása.

Szolgáltatásaink

Az alábbi szolgáltatási kategóriák csak a főbb példák, egyedi igény esetén további szolgáltatások is elképzelhetők.

Fordítás

A főbb témaköreink közé a műszaki, az informatikai, a telekommunikációs, az orvosi és gyógyszerészeti terület tartozik.

Lektorálás

Az általunk készített fordításokat mindig lektorálva adjuk át, azonban ettől függetlenül is vállaljuk a megrendelő által hozott fordítások szakmai és nyelvi lektorálást.

Lokalizálás

Cégünk egyik fő profilja a szoftverek, honlapok és hozzájuk kapcsolódó nyomtatott vagy elektronikus dokumentáció honosítása.

Kreatív fordítás

Kreatív fordítás alatt a már meglévő lektorált vagy nyersfordítások a forrásnyelvtől elrugaszkodó, de a lényegi tartalmaz megőrző átalakítását értjük.

Szöveggondozás

Mind a nyomtatásra szánt, mind az elektronikus szövegek esetén vállalunk nyelvi és stilisztikai ellenőrzést, valamint szövegjavítást és -frissítést.

Terminológia készítése

Akár a fordítási megbízás során, akár már kész anyagok alapján vállaljuk szaknyelvi szószedetek és fordítói memória készítését.